041 373 399 / info@vrturedi.si

Zunanja ureditev / javne površine

Poleg ureditve zasebnih površin, vam nudimo tudi načrtovanje in urejevanje vseh vrst javnih površin (hotelov, javnih ustanov, podjetij, ...). Nudimo idejne načrte, kot tudi izvedbe.

Javne površine zahtevajo poseben pristop načrtovanja. Največkrat je potrebno poskrbeti za namenske površine namenjene pešcem, dovozne poti ter prometnih površin. Negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja je na javnih površinah občasno, zato je potrebno zagotoviti samodejno namaknje površin in podnebnim razmeram prilagoditi tudi samo zasaditev, ki je privlačna za oko in hkrati nezahtevna za vzdrževanje.

V sklopu vzdrževanja javnih površin nudimo celoletno oskrbo in vzdrževanje.